Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wie is ons?

SHAMA is 'n Christelike retraite sentrum wat besit en bestuur word deur die Shama Trust. Die Trust is 'n interkerklike trust wat gestig is met die doel om die sentrum tot stand te bring en te bestuur.

Die DOEL van die sentrum is om 'n plek en ruimte te verskaf aan kinders van die Here wat die behoefte het:

 • om stil te word om duidelikheid te kry oor God se wil vir hulle lewe;
 • om te kom rus en te herstel na uitbranding of 'n moeilike tyd in die bediening.
 • aan geestelike begeleiding rondom sekere sake rondom hulle geestelike reis.
 • Om in te skakel by een van die retraites wat gereeld by die sentrum aangebied word.

 Geloofs oortuiging

 Die trust is gebaseer op 'n Christelike lewens- en wêreld beskouing wat die volgende glo en aanvaar:

 • Ons glo dat die getuienis van die Bybel vir ons die pad wys na 'n lewe tot eer van God, wat dan ook lei tot 'n sinvolle en betekenisvolle lewe.
 • Ons glo dat die mens geskep is as verteenwoordiger van God, wat op die aarde geplaas is met die doel om God se Naam groot te maak, van diens te wees in God se koninkryk en om in gehoorsaamheid aan God, sy wil uit te leef.
 • Ons glo dat die mens geskep is met die doel om in gemeenskap met God te leef en om vanuit die volheid en oorvloed van God se goedheid en liefde as Bron van dag tot dag te leef.
 • Ons glo dat mense na die skepping toegegee het aan die versoeking om van God se doel af te wyk en gekies het om eerder hulle eie naam groot te maak, hulle eie koninkryk te bou en hulle eie wil te doen.
 • Ons glo dat hierdie afwyking aanleiding gegee het daartoe dat die mens kontak verloor het met God en daarom geskei is van God as Bron van alle goedheid, liefde, wysheid en insig.
 • Ons glo dat hierdie afwyking van God se bedoeling aanleiding gee tot 'n ongesonde vergelyking en kompetisie tussen mense, wat weer aanleiding gee tot jaloesie, afguns, wedywering, rusies, konflik, woede, korrupsie, haat, seerkry, pyn, ens.
 • Ons glo dat die Bybel geskryf is met die doel om vir ons nou die pad terug te wys na gemeenskap met God, waar ons weer kan leer om vanuit God as Bron te leef sodat ons weer lewens van betekenis kan leef.
 • Ons glo dat mense se lewens net betekenis kry as hulle terugdraai na God toe en begin om sy Naam groot te maak, om onder sy heerskappy en leiding in sy koninkryk diens te doen en as hulle in gehoorsaamheid aan sy wil leef.

 

In die begeleiding wat ons gee, wil ons graag vir mense begelei om agter te kom waar en hoe hulle van hierdie doel afgewyk het en hoe hulle weer die pad terug kan vind na God se oorspronklike bedoeling vir hulle lewe.

 

Enige persoon, ongeag van geloofsoortuiging, is egter welkom om ons te besoek. Dit is egter belangrik dat besoekers sal verstaan dat ons vanuit bogenoemde geloofsraamwerk opereer.