Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

BELANGRIK OM TE WEET: Die retraites en datums wat hier aangegee word, is nie die enigste geleenthede om Shama te besoek nie. Enigiemand wat die behoefte het om stil te word en tyd te spandeer met God, kan my kontak by deon@dissipelskap.co.za en vra of hy/sy kan kom vir 'n besoek. Ons kyk altyd of dit moontlik is om dit in te pas op 'n tyd wat jou pas. 

 

November 2020

4 - 8:  Rus-en-Luister retraite.

Hierdie retraite het geen vaste program nie. Elkeen kan soveel rus, slaap, stap, lees, ontspan, reflekteer soos wat jy wil. Dit bied die geleentheid om in stilte te reflekteer oor die afgelope jaar. Riglyne word gegee vir die wat dit verlang. Jy kan ook kies om net 1, 2 of 3 dae te kom. 

 

16 - 19: Rus-en-Luister retraite.

Selfde as hierbo. 

 

Persoonlike besoeke en besprekings.

Kan dwarsdeur die jaar gedoen word. Ek sal dit so ver moontlik akkomodeer. Die sentrum "sluit" egter van ongeveer 16 Des tot na die eerste week in Januarie.

 

Die kalender, soos hier aangedui, is nie finaal nie. Dit kan ook nog verander na gelang van omstandighede. 

 

Januarie 2021

 

 

Februarie 2021

 

Maart 2021

8 - 10:  Geestelike Begeleiding groep - Blok 6.

 

19 - 21:  Rigtingwyser retraite. 

Hierdie retraite sluit aan by Modules 3 en 4 van “Die Wese van Dissipelskap” en fokus op die rigting wat God vir jou aanwys rondom jou roeping en die doel van jou lewe.

 

26 - 28: Indicator retreat.

This retreat ties in with Modules 3 and 4 of “The Being of Discipleship” and focuses on discerning the direction God is pointing out around your calling and the purpose of your life.

 

April 2021

 

9 - 11:  Reflekteer en Onderskei.

'n Retraite wat jou tyd gee om op jou eie stil te word en aandag te gee aan wat God besig is om in jou lewe te doen. Riglyne sal vroorsien word.

 

19 - 22: Geestelike Begeleiding groep - Blok 7.

 

Mei 2021

6 - 9  Mei Restourasie Retraite

Hierdie retraite fokus op jou eie heelwording en verhouding met God, sodat jy as vry mens tot eer van God kan leef. Dit gaan saam met Modules 1 en 2 van “Die Wese van Dissipelskap”. Enigeen is egter welkom om dit by te woon.

 

16 - 20:  PINKSTER. 

 

Junie 2021

7 - 10:   Geestelike Begeleiding Groep - Blok 8 

 

 

Julie 2021

 

2 - 9: Begeleide retraite / Directed retreat

Tydens 'n begeleide retraite kry jy kans om stil te word rondom jou eie geestelike reis en verhouding met God. Dit vind geheel en al in stilte plaas, behalwe vir een persoonlike gesprek elke dag met die begeleier. Daar is net plek vir 7 mense op hierdie retraite. 

Silent retreat - time for reflection on your personal journey with God. One conversation per day with a spiritual director.  Only place for 7 people. 

 

23 - 25:  Reflekteer en Onderskei.

'n Retraite wat jou tyd gee om op jou eie stil te word en aandag te gee aan wat God besig is om in jou lewe te doen. Riglyne sal vroorsien word.

 

Augustus 2021

 

16 - 18:  Geestelike begeleiding groep -  Blok 9.

 

27 - 29 Dissipelskap Stil retraite.

Hierdie retraite is in aansluiting by Modules 5 en 6 van “Die Wese van Dissipelskap”. Dit fokus op die ervaring van God se teenwoordigheid en liefde.

 

September 2021

 

10 - 12:  Reflekteer en Onderskei.

'n Retraite wat jou tyd gee om op jou eie stil te word en aandag te gee aan wat God besig is om in jou lewe te doen. Riglyne sal vroorsien word.

 

Oktober 2021

 

1 - 4: Restourasie Retraite Afr.

Hierdie retraite fokus op jou eie heelwording en verhouding met God, sodat jy as vry mens tot eer van God kan leef. Dit gaan saam met Modules 1 en 2 van “Die Wese van Dissipelskap”. Enigeen is egter welkom om dit by te woon. 

 

7 - 10: Restoration Retreat Eng

This retreat focus on inner healing and your relationship with God. The goal is to help you to live as a free person unto God’s glory. It goes along with Modules 1 and 2 of  “The Essence of Discipleship”. However, anyone is free to attend.

 

18 - 21:  Geestelike Begeleiding groep -  Blok 10.

  

November 2021

4 - 7:  Rus-en-Luister retraite.

Hierdie retraite het geen vaste program nie. Elkeen kan soveel rus, slaap, stap, lees, ontspan, reflekteer soos wat jy wil. Dit bied die geleentheid om in stilte te reflekteer oor die afgelope jaar. Riglyne word gegee vir die wat dit verlang. Jy kan ook kies om net 1, 2 of 3 dae te kom. 

 

18 - 21: Rus-en-Luister retraite.

Selfde as hierbo. 

 

Persoonlike besoeke en besprekings.

Kan dwarsdeur die jaar gedoen word. Ek sal dit so ver moontlik akkomodeer. Die sentrum "sluit" egter van ongeveer 16 Des tot na die eerste week in Januarie.